Сортирање текста

Izbor pisma Lat.

Помоћу овог текстуалног алата можете онлајн сортирати текст без потребе да инсталирате Ворд (Word), Ексел (Excel) или неки други програм за обраду текста.

Текст се сортира по алфабету (тј. абецеди) у растућем или опадајућем редоследу на следећа два начина:

Такође, алат израчунава и дужину изворног текста (укупан број знакова) и број речи у изворном тексту.

Изворни текст: Обриши Налепи
Налепљено.
Дугме Налепи не ради у Фајерфоксу и неким старијим претраживачима. Налепите текст уобичајеним начином.
Број речи: 0
Дужина текста: 0
Сортирани текст: Обриши Копирај
Копирано.
Грешка приликом копирања. Пробајте да копирате стандардним начином.

Пробајте и наше друге текстуалне алате:

Напомене:

Разлике у сортирању бројева и слова

Ако изворни текст садржи само бројеве (не рачунајући размаке и ознаке за нови ред), програм ће сортирати бројеве у природном редоследу како се иначе бројеви и сортирају (нпр. 1, 2, 3, 10, 11, 20, 21, 100 итд.)

Додуше, ако изворни текст поред бројева садржи и слова, онда ће се бројеви третирати као слова те ће сортирање бити по лексичком редоследу (нпр. 1, 10, 11, 100, 2, 20, 21, 3 итд.)

Број речи у тексту

Број речи у тексту се рачуна тако што се изврши деоба текста по размацима и ознакама за почетак новог реда (прелом текста) и преброји се број тако добијених делова текста (тј. „речи“).

То не морају бити праве речи у семантичком (значењском) смислу, јер се као „реч“ подразумева било који део текста одвојеним размацима или новим редом. Тако ће се као реч препознати и неки број или специјалан знак одвојен размацима (нпр. „123 * 456 %“ ће бити пребројено као 4 речи).

Дужина текста

За дужину текста узимају се у обзир не само слова, већ и знакови интерпункције, размаци, ознаке за нови ред (прелом текста), и уопште, свака врста знака (карактер).

Могу постојати разлике у дужини између ћириличког и латиничког текста, јер су у ћирилици слова „љ“, „њ“ и „џ“ посебни знаци, док су у латиници иста слова написана као двознаци.

Дугме „Налепи“

У Фајерфоксу (Mozilla Firefox) и неким старијим верзијама претраживача, дугме Налепи (Налепи) не ради. Налепите тада копирани текст на уобичајени начин.

Предлог или пријава грешке

Пишите на: info[et]cirilizator.com