Заступљеност ћирилице на rs домену

Извршена је анализа укупног броја сајтова који користе ћирилицу и њихове процентуалне заступљености по години настанка, тј. години регистрације на rs домену. Анализа је извршена закључно са даном 15. фебруара 2022.

Од укупно 140.419 регистрованих сајтова на rs домену, њих:

Сматра се да сајт користи ћирилицу, тј. да је ћирилички, ако је најмање 60% текста на насловној страни сајта написано ћирилицом.

Резултати анализе су дати на графиконима и у табели испод.

Графикон 1. Проценат сајтова на rs домену који користи ћирилицу

Кружни графикон - Проценат сајтова на rs домену који користи ћирилицу

Копирајте линк до графикона 1.: Копирајте линк до графикона 1.

Графикон 2. Проценат ћириличких сајтова на rs домену по години настанка (регистрације) сајтова.

Просторно-стубичасти графикон - Проценат сајтова на rs домену који користи ћирилицу по години настанка сајтова

Копирајте линк до графикона 2.: Копирајте линк до графикона 2.

Година настанка (регистрације) сајта Укупан број сајтова Користи ћирилицу (%)
2008. 12.324 13,11
2009. 3.199 12,57
2010. 3.113 9,38
2011. 3.307 9,98
2012. 3.623 10,57
2013. 4.105 11,94
2014. 4.362 9,61
2015. 4.809 8,57
2016. 5.809 9,07
2017. 7.284 8,48
2018. 7.600 7,72
2019. 8.317 7,78
2020. 11.114 7,62
2021. 13.088 6,84
2022. 1.057 6,62
УКУПНО 93.111 9,17 %

Копирајте линк до целе стране: Копирајте линк до целе стране

Поделите резултате са свима који су заинтересовани за очување и неговање употребе ћирилице на интернету.

✤✤✤