Ћириличка азбука

Ћириличка азбука садржи 30 слова.

У табели испод приказана су штампана и писана ћириличка слова као и одговарајућа латиничка, где се она битно разликују од ћириличких.

 1.А а / A a
 2.Б б / Б б(B b)
 3.В в / В в(V v)
 4.Г г / Г г(G g)
 5.Д д / Д д(D d)
 6.Ђ ђ / Ђ ђ(Đ đ)
 7.Е е / Е е
 8.Ж ж / Ж ж(Ž ž)
 9.З з / З з(Z z)
10.И и / И и(I i)
11.Ј ј / Ј ј
12.К к / К к
13.Л л / Л л(L l)
14.Љ љ / Љ љ(Lj lj)
15.М м / М м
16.Н н / Н н(N n)
17.Њ њ / Њ њ(Nj nj)
18.О о / О о
19.П п / П п(P p)
20.Р р / Р р(R r)
21.С с / С с(S s)
22.Т т / Т т
23.Ћ ћ / Ћ ћ(Ć ć)
24.У у / У у(U u)
25.Ф ф / Ф ф(F f)
26.Х х / Х х(H h)
27.Ц ц / Ц ц(C c)
28.Ч ч / Ч ч(Č č)
29.Џ џ / Џ џ(Dž dž)
30.Ш ш / Ш ш(Š š)

Вук Стефановић Караџић је српско ћириличко писмо засновао на претходном славеносрпском писму примењујући фонетски принцип пиши као што говориш, а читај као што је написано.

Тиме је у српском језику постигнуто да једном гласу одговара једно слово и обрнуто.

У латиничком писму пак, фонетски принцип није спроведен доследно и до краја па постоје 3 гласа која се пишу двознацима: Љ, Њ и Џ као Lj, Nj и Dž.

✤✤✤