Пресловљавање

(Конверзија писма)

Избор писма Lat.

Помоћу овог текстуалног алата можете пресловити (претворити или конвертовати) латиницу у ћирилицу и обратно.

Алат израчунава и дужину текста (укупан број знакова) и број речи у тексту.

Обриши Налепи
Налепљено.
Дугме Налепи не ради у Фајерфоксу и неким старијим претраживачима. Налепите текст уобичајеним начином.
Број речи: 0
Дужина текста: 0
Обриши Копирај
Копирано.
Грешка приликом копирања. Пробајте да копирате стандардним начином.
Број речи: 0
Дужина текста: 0

Број речи у тексту

Број речи у тексту се рачуна тако што се изврши деоба текста по размацима и ознакама за почетак новог реда (прелом текста) и преброји се број тако добијених делова текста (тј. „речи“).

То не морају бити праве речи у семантичком (значењском) смислу, јер се као „реч“ подразумева било који део текста одвојеним размацима или новим редом. Тако ће се као реч препознати и неки број или специјалан знак одвојен размацима (нпр. „123 * 456 %“ ће бити пребројено као 4 речи).

Дужина текста

За дужину текста узимају се у обзир не само слова, већ и знакови интерпункције, размаци, ознаке за нови ред (прелом текста), и уопште, свака врста знака (карактер).

Могу постојати разлике у дужини између ћириличког и латиничког текста, јер су у ћирилици слова „љ“, „њ“ и „џ“ посебни знаци, док су у латиници иста слова написана као двознаци.

Евентуални празни редови или размаци на почетку или на крају изворног текста се бришу у коначном пресловљеном тексту.

Предлог за побољшање алата

Пишите на: info[et]cirilizator.com

Погледајте и друге текстуалне алате