Драган Петровић

Драган Петровић

Иконица датума 10.8.2022.

Италија - савезник Срба

Транскрипција дела излагања др Драгана Петровића који се односи на потенцијално савезништво Италије и Србије.

✤✤✤