Заступљеност ћирилице на rs домену

Извршена је анализа укупног броја сајтова који користе ћирилицу и њихове процентуалне заступљености по години настанка, тј. години регистрације на rs домену.

Од укупно 140.419 регистрованих сајтова на rs домену, активно је 93.111, а њих 8.535 тј. 9,17% користе ћирилицу.

Сматра се да сајт користи ћирилицу ако испуњава критеријум заступљености ћирилице на насловној страни који подразумева да се у једном од наслова или параграфа текста, нађе барем једна ћириличка реч.

Критеријум ће у наредним верзијама постајати све строжи у смислу повећања неопходног броја ћириличких речи у тексту да би се сматрало да сајт заиста користи ћирилицу.

Анализа је извршена закључно са даном 15. фебруара 2022. Резултати анализе су дати на графиконима и у табели испод.

Графикон 1.

Кружни графикон - Проценат сајтова на rs домену који користи ћирилицу

Копирајте линк до графикона 1.: Копирајте линк до графикона 1.

Графикон 2.

Просторно-стубичасти графикон - Проценат сајтова на rs домену који користи ћирилицу по години настанка сајтова

Копирајте линк до графикона 2.: Копирајте линк до графикона 2.

Година настанка сајта Укупан број сајтова Користи ћирилицу (%)
2008. 12.324 13,11
2009. 3.199 12,57
2010. 3.113 9,38
2011. 3.307 9,98
2012. 3.623 10,57
2013. 4.105 11,94
2014. 4.362 9,61
2015. 4.809 8,57
2016. 5.809 9,07
2017. 7.284 8,48
2018. 7.600 7,72
2019. 8.317 7,78
2020. 11.114 7,62
2021. 13.088 6,84
2022. 1.057 6,62
УКУПНО 93.111 9,17 %

Копирајте линк до целе стране: Копирајте линк до целе стране

Поделите резултате са свима који су заинтересовани за очување и неговање употребе ћирилице на интернету.

✤✤✤