Критеријум „Сајт користи ћирилицу”

У актуелној верзији критеријума (верзија 1.0.0) сматра се да сајт користи ћирилицу ако се у бар једном наслову или параграфу текста са насловне стране, нађе макар једна ћириличка реч.

У погледу техничке изведбе, ово значи да се у ХТМЛ кôду странице испитује да ли елементи који означавају наслове у тексту (елементи <h1>, <h2>, <h3> и <h4>) и пасусе, тј. параграфе текста (елемент <p>), садрже барем једну реч исписану ћирилицом.

Ако то јесте случај, сматра се да сајт користи ћирилицу.

Овако постављен критеријум је доста благ јер омогућава да сајтови чије су насловне стране написане готово у потпуности на латиници, буду препознати да користе ћирилицу ако се нађе макар једна ћириличка реч у неком од наслова или одломака (параграфа) текста.

Како се алгоритам претраге и анализе садржаја сајтова буде развијао, тако ће и овај критеријум постајати строжи и узимати у обзир све већи број ХТМЛ елемената и речи написаних на ћирилици да би се сајт што поузданије идентификовао као ћирилички.

Листе по првом слову адресе

A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
J
K
L
LJ
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
V
W
X
Y
Z
Ž

✤✤✤